Gemeente Gemeente Kaprijke

Kaprijke eerste gemeente met digitale brievenbus eBox

Gepubliceerd op 26 april 2019
De gemeente Kaprijke maakt vanaf nu gebruik van de eBox, de digitale brievenbus voor de burger.

Onze gemeente is het allereerste lokale bestuur dat de federale eBox integreert in de lokale digitale dienstverlening, in samenwerking met softwareleverancier Cevi/Logins en BOSA (de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning).

De eBox is een platform voor het online verzamelen van persoonlijke documenten. Dankzij deze digitale brievenbus ontvangt elke burger (niet enkel inwoners van de gemeente, maar iedereen die gebruik maakt van het e-loket op de website van Kaprijke) gecentraliseerd en beveiligd officiële documenten van gemeente en OCMW. Een uniek digitaal platform.

Kaprijke startte alvast met één proces, namelijk het volautomatisch aanbieden van documenten van burgerzaken (attesten, uittreksel uit het strafregister, …). Maar ook beslissingen van het college van burgemeester en schepenen (bvb. na een aanvraag voor een evenement, inname openbaar domein, …) en facturen worden binnenkort in deze eBox verzameld. Het bestuur wil dit platform later ook intern gebruiken voor bijvoorbeeld de verdeling van de loonbrieven.

Burgers zullen niet enkel documenten van gemeente en OCMW terugvinden in deze eBox. Onder andere ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) gebruiken de eBox.

Wil jij ook je eigen eBox opstarten? Je kan deze eenvoudig activeren op https://www.mysocialsecurity.be/nl/index.html

Om de eBox te openen en de documenten in alle veiligheid te raadplegen, moet je je aanmelden met je elektronische identiteitskaart, via Itsme, via de mobiele app of via een token.