Gemeente Gemeente Kaprijke

Droogte 2018 erkend als landbouwramp

Gepubliceerd op 26 november 2018
De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Dit betekent dat landbouwers vanaf nu een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen als zij een vergoeding wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies.

Landbouwers kunnen slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld.

 

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

 

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (bij voorkeur aangetekend) of via e-mail ingestuurd worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Je vult hiervoor het formulier op de website van het Departement Landbouw en Visserij in.

De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst behandeld worden. 

De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :

  • een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
  • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Als de schade werd vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie, dan hoef je het (de) proces(sen)-verbaal niet mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De processen-verbaal werden door de administratie rechtstreeks bij de gemeente opgevraagd.

Meer info?

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

Technische dienst, technische.dienst@kaprijke.be, tel. 09 323 90 15