Gemeente Gemeente Kaprijke

Dorpsdichter

Vanaf 2017 stelt het gemeentebestuur van Kaprijke voor de duur van 2 jaar een dorpsdichter of een dorpsdichterscollectief aan.

Deze moet zorgen voor de poëziebeleving in de gemeente en poëzie dichter bij de inwoners brengen. 

Dat kan op uiteenlopende manieren, bijvoorbeeld door het opluisteren van evenementen met eigen poëzie of publicatie van gedichten op de gemeentelijke publicatiekanalen.

 

Overzicht dorpsdichters:

2019 - 2020: -

2017 - 2018: Karen Joos

Voorwaarden

Iedereen die in Kaprijke woonachtig is en minstens 16 jaar is of wordt in het jaar van de kandidatuurstelling kan zich kandidaat stellen.

Ook inwoners van buiten de gemeente kunnen hun kandidatuur stellen. Zij moeten wel een duidelijk aantoonbare band met de gemeente hebben (voldoende lang gewoond of gewerkt hebben in Kaprijke, familie of vrienden hebben of gehad hebben in Kaprijke, lid zijn of geweest zijn van een vereniging in Kaprijke of anderszins deelnemen of deelgenomen hebben aan het gemeenschapsleven van de gemeente, …) zodat ze voldoende voeling hebben met Kaprijke.

Kandidaten kunnen ook als collectief meedingen naar de titel van dorpsdichter. Een geldig collectief bevat maximaal 5 leden waarvan minstens 1 lid voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Hoe aanvragen

Uiterste datum van inzending kandidatuur is steeds 9 januari van het oneven jaar, dus 9 januari 2019, 9 januari 2021 enzovoort. Het reglement vindt u onderaan deze pagina.