Gemeente Gemeente Kaprijke

Dorpsdichter

Vanaf 2017 stelt het gemeentebestuur van Kaprijke voor de duur van 2 jaar een dorpsdichter(es) aan.

De dorpsdichter(es) vervult twee jaar lang verschillende literaire opdrachten. Dat kan gaan van het opluisteren van evenementen met eigen poëzie tot publicatie van gedichten op de gemeentelijke publicatiekanalen. De dorpsdichter zal hét uithangbord worden om poëzie dichter bij de inwoners van de gemeente te brengen.

 

Voorwaarden

Iedereen die in Kaprijke woonachtig is en 11 jaar of ouder is in 2016 kan zich kandidaat stellen. Ook inwoners van buiten de gemeente kunnen hun kandidatuur stellen. Zij moeten wel een duidelijk aantoonbare band met de gemeente hebben (voldoende lang gewoond of gewerkt hebben in Kaprijke, familie of vrienden hebben of gehad hebben in Kaprijke, lid zijn of geweest zijn van een vereniging in Kaprijke of anderszins deelnemen of deelgenomen hebben aan het gemeenschapsleven van de gemeente, …) zodat ze voldoende voeling hebben met Kaprijke.