Gemeente Gemeente Kaprijke

Digitaal Verenigingsloket V-loket

Gepubliceerd op 19 oktober 2021
Nieuw: een overkoepelend dienstverleningsplatform voor verenigingen én lokale besturen komt er aan

Nu de meeste vaccinatieprikken gezet zijn, trekt Vlaanderen zich weer op gang. Het ambitieuze relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' dat ze samen met de collega's van de Vlaamse Regering lanceerden, wil hieraan bijdragen door doelgericht in te zetten op het herstel van het economische en maatschappelijke weefsel in onze regio. 'Vlaamse Veerkracht' zal de komende jaren 4,3 miljard euro investeren en is daarmee het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet.

Een van de ambities van het plan is om Vlaanderen digitaal te transformeren op een vlotte, veilige en privacy-bestendige manier. We zorgen voor een versnelling op vlak van digitalisering, een samenhangende transformatie van de overheid, op Vlaams en lokaal niveau. Zo willen we onze regio niet enkel herlanceren, maar ook een Vlaanderen opbouwen dat sterker is dan ooit en klaar is om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Verenigingen als motor van de samenleving

Als onderdeel van dit relanceplan wil Vlaanderen de interactie tussen verenigingen en overheden vereenvoudigen. Vlaanderen telt meer dan 74.000 vzw's en wellicht een veelvoud aan feitelijke verenigingen. Bijna 6 op de 10 Vlamingen is actief of organiserend lid van zo'n vereniging. Deze verenigingen spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk weefsel van Vlaanderen. Daarom bouwt de Vlaamse Regering aan het 'Digitaal Verenigingsloket' (of V-loket), een digitaal loket geschoeid op de kennis en ervaring van 'Mijn Burgerprofiel' en het 'e-loket voor ondernemers'. Dit unieke loket wil alle interacties tussen dienstverleners en verenigingen in alle sectoren stroomlijnen en vereenvoudigen om zo het brede verenigingsleven een duwtje in de rug te geven.

Hoe zit het Verenigingsloket in elkaar?

Vandaag is het besturen van een vereniging soms nog te veel een formulierenmarathon of een hordeparcours van loket naar loket. Het V-loket wil daarom de gebruikerservaring voor verenigingen verbeteren en voor hen de vele bestaande toepassingen op één overkoepelend portaal bundelen. Zo zullen verenigingen al hun aanvragen, meldingsplichten of attesten binnenkort kunnen raadplegen op één plek. Bovendien komt er een beveiligde databank waarin gegevens bewaard kunnen worden zodat dezelfde informatie niet steeds opnieuw hoeft ingegeven te worden wanneer een vereniging met verschillende overheden in contact komt. Zo wordt overheidsadministratie voor elke vereniging straks een kwestie van enkele eenvoudige klikken.

Voor (lokale) overheden wordt het V-loket een platform waarop zij hun bestaande toepassingen kunnen integreren. Deze integratie zal u als lokaal bestuur veel voordelen bieden: het laat u niet alleen toe om eenvoudiger informatie te delen met verenigingen en andere overheden, u zal verenigingen ook makkelijker kunnen identificeren en naar uw dienstverlening toeleiden. We maken daarbij maximaal gebruik van de digitale bouwstenen die Vlaanderen ter beschikking stelt en proberen maximaal verbindingen te creëren tussen (bestaande) overheidstoepassingen. We ambiëren om het V-loket begin 2023 te lanceren zodat u er snel mee aan de slag kan.

Voor en door verenigingen en lokale overheden

Om het Verenigingsloket succesvol uit te bouwen, hebben we de verenigingen zelf en de lokale overheden hard nodig.

Verenigingen zijn als voornaamste doelgroep natuurlijk onmisbaar, maar ook lokale overheden spelen een cruciale rol in de totstandkoming van het project. Omdat het belangrijk is dat het V-loket ontwikkeld wordt in samenspraak met u als lokale overheid zodat u er mee de vruchten van kan plukken, bieden we vanaf oktober een online participatieplatform aan waar geïnteresseerden de uitvoering van het project van nabij kunnen volgen en rechtstreeks feedback en ideeën kunnen aanreiken. Zo komen we samen tot een efficiënt en werkbaar Verenigingsloket, tot in elke dorpsstraat.

Meer info via https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/denk-mee-na-over-het-verenigingsloket#de-ambitie-van-het-v-loket