Gemeente Gemeente Kaprijke

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

LOK is een gemeentelijke adviesplatform samengesteld uit een vertegenwoordiging van het beleid, de scholen, de aanbieders en de gebruikers van activiteiten voor kinderen van 0 jaar tot en met de basisschool, en een vertegenwoordiging van Kind en Gezin.

Het algemeen kader voor de opdracht van het LOK zijn de Universele Rechten van het Kind.

Het Lokaal Overleg ijvert ervoor dat kinderen en jongeren vanaf 0 jaar tot en met de basisschool zowel in als buiten de schoolsituatie de mogelijkheid hebben tot ontplooiing op maat en op basis van participatie, in een milieu

  • waar kinderen en volwassenen naar elkaar luisteren en  elkaars inbreng constructief benutten;
  • waar met elkaar wordt omgegaan in een sfeer van geborgenheid;
  • waar iedereen in zijn individualiteit wordt gerespecteerd (emotionele ontwikkeling);
  • waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten, en met elkaar  omgaan  in verbondenheid en verscheidenheid tussen mensen en culturen (sociale ontwikkeling);
  • waar kinderen zich via een boeiend aanbod naar eigen vermogen ontwikkelen op motorisch en intellectueel vlak.

Het LOK streeft naar:

  • een aangepast aanbod, toegankelijk voor iedereen;
  • een coördinatie van activiteiten;
  • een samenwerking met alle betrokken partijen;
  • een kwaliteitsvolle opvang;
  • een maximale informatieverstrekking aan kinderen, jongeren en volwassenen.