Gemeente Gemeente Kaprijke

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt om de zes jaar volledig vernieuwd. De leden worden rechtstreeks verkozen door de gemeenteraadskiezers en zijn herverkiesbaar.
De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 14 oktober 2012 en gaven volgend resultaat qua zetelverdeling:

SAMEN: 9 zetels
CD&V+: 4 zetels
N-VA: 4 zetels

Bestuursmeerderheid: SAMEN

De bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden plaats elke laatste donderdag van de maand, telkens om 19.30 uur, met uitzondering van juli en augustus. De zittingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen over personen gaan. Iedereen is dus welkom in de raadzaal op de eerste verdieping van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Staand van links naar rechts: Luc Haverbeke  - Inge De Gussem - Patrick Hugaert - Frederik Versluys - Geert Du Pré - Hendrik Van De Veere - Sandra De Buck - Chris Roesbeke - Pieter Claeys - Stefaan Lippens - Yves De Baets
Zittend van links naar rechts: Marnix Seels - Stijn Coppejans - Linde De Man - Karine Goegebeur - Filip Gijssels - Kathy Blondeel - Alex Ruebens - Wim De Waele

Agenda en verslagen

Samenstelling