Gemeente Gemeente Kaprijke

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en vier schepenen. Het college bereidt de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor en voert de beslissingen hierover uit (dagelijks beheer). De bijeenkomsten van het college vinden plaats op maandag om 13.30 uur. De zittingen zijn verplicht geheim.

Samenstelling

 • Pieter Claeys

  Burgemeester CD&V - N-VA - Groen - Onafhankelijken
  foto
  • algemene coördinatie
  • brandweer
  • burgerzaken
  • communicatie & public relations
  • duurzaamheid
  • financiën
  • intergemeentelijke samenwerking
  • personeel
  • veiligheid
  Adres
  Aveschoot 20
  9971 LEMBEKE
  GSM
  0475 40 66 44
  GSM
  09 398 09 68
  E-mail
  burgemeester@kaprijke.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Yves De Baets

  1ste schepen CD&V - N-VA - Groen - Onafhankelijken
  foto
  • burgerzaken
  • evenementen & plechtigheden
  • kerkfabrieken
  • landbouw
  • onderwijs
  • sport
  • tewerkstelling & lokale economie
  Adres
  Plein 61
  9970 KAPRIJKE
  GSM
  0476 69 73 36
  GSM
  09 323 90 28
  E-mail
  petra.yves.debaets@skynet.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Hendrik Van de Veere

  2de schepen CD&V - N-VA - Groen - Onafhankelijken
  foto
  • ICT
  • infrastructuur
  • milieuvergunningen
  • mobiliteit en verkeer
  • openbare werken
  • ruimtelijke ordening
  • woonbeleid
  Adres
  Aveschoot 82 B
  9971 LEMBEKE
  GSM
  0476 38 02 78
  GSM
  09 323 90 28
  E-mail
  hendrikvandeveere@skynet.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Frederik Versluys

  3de schepen CD&V - N-VA - Groen - Onafhankelijken
  foto
  • afvalbeleid
  • begraafplaatsen
  • cultuur & toerisme
  • dierenwelzijn
  • jeugd
  • milieu en natuur
  • patrimonium & erfgoed
  • waterlopen
  Adres
  Ledestraat 25
  9971 LEMBEKE
  GSM
  0479 46 64 05
  GSM
  09 323 90 28
  E-mail
  frederik.versluys@kaprijke.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Inge De Gussem

  4de schepen CD&V - N-VA - Groen - Onafhankelijken
  foto
  • armoedebestrijding
  • bibliotheek
  • kinderopvang
  • lokaal gezondheidsbeleid
  • ontwikkelingssamenwerking
  • senioren
  • sociale zaken
  Adres
  Warande 6
  9971 LEMBEKE
  E-mail
  Inge.DeGussem@kaprijke.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Els Van Cleemput

  algemeen directeur
  foto

  De algemeen directeur:

  • staat in voor de algemene leiding van de gemeente- en OCMW-diensten;
  • staat aan het hoofd van het gemeente- en OCMW-personeel;
  • is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer;
  • staat in voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • staat in voor de organisatie en de werking van de interne organisatiebeheersing;
  • bereidt en adviseert de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de OCMW-raad, aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau, aan het bijzonder comité voor de sociale dienst, aan de burgemeester, aan de voorzitter van het vast bureau en aan de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, worden voorgelegd op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak;
  • woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst en is verantwoordelijk voor de opmaak van de beslissingen;
  • is voorzitter van het gemeenschappelijk managementteam gemeente-OCMW.

   

  Adres
  Veld 1
  9970 KAPRIJKE
  tel.
  09 323 90 14
  GSM
  09 323 90 28
  E-mail
  els.vancleemput@kaprijke.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje