Gemeente Gemeente Kaprijke

De regels in een woonerf

Gepubliceerd op 01 juli 2019
Enkele straten werden omgevormd tot woonerf. Hou er rekening mee dat enkele regels, in het bijzonder rond snelheid en parkeren dan wijzigen.

Zo werd de beslissing om Veld te Kaprijke om te vormen tot woonerf in december reeds genomen. Alle signalisatie werd besteld en staat correct opgesteld sinds mei.

Denk er aan:

  • Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
  • Spelen is er eveneens toegelaten.
  • Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
  • Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
  • Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.
  • Parkeren is verboden met uitzondering van de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is. Parkeren kan ook op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
  • De stilstaande of geparkeerde voertuigen op de voorziene vakken mogen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.