Gemeente Gemeente Kaprijke

Goed “CurieuzeNeuzen” rapport voor onze gemeente

Gepubliceerd op 09 oktober 2018
Onze gemeente nam deel aan het CurieuzeNeuzen onderzoek, dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen onder de loep wilde nemen. Er hing een meetpunt aan de bibliotheek in Kaprijke. Met een NO2-concentratie van 21,3 microgram per kubieke meter kunnen we spreken van een goed resultaat.

Het gemeentebestuur nam deel aan het CurieuzeNeuzen onderzoek, een initiatief van de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard om de luchtkwaliteit in Vlaanderen onder de loep te nemen. Er hing een meetpunt aan de bibliotheek in Kaprijke. Met een NO2-concentratie (deze waarde geeft de hoeveelheid stikstofdioxide aan) van 21,3 microgram per kubieke meter kunnen we spreken van een goed resultaat.

Tijdens CurieuzeNeuzen werd de gemiddelde concentratie van NO2 gemeten over de maand mei 2018. Om ons te beschermen tegen de langetermijneffecten van NO2 op onze gezondheid, bepaalde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een advieswaarde en een drempelwaarde voor de maximale blootstelling aan NO2 per jaar.

Het gemiddelde van alle CurieuzeNeuzen metingen over heel Vlaanderen bedraagt 22,8 microgram per kubieke meter (indicatieve jaarwaarde). De hoogst gemeten waarde bedraagt 75,3 en de laagst gemeten waarde 10,9.

Er hingen in onze gemeente meerdere meetbuisjes. De resultaten hebben een goede gemiddelde score. Enkel het meetpunt aan Lembeke-Dorp scoort iets minder. Dit kan mogelijks het gevolg zijn van de herinrichting van het kruispunt met de Vaartstraat, waar het gemeentebestuur heeft ingezet op een vlottere verkeersdoorstroming en een hogere verkeersveiligheid.

Alle resultaten van het onderzoek in Kaprijke en daarbuiten vind je op www.standaard.be/curieuzeneuzen.  Je krijgt er ook meer duiding bij de cijfers.