Gemeente Gemeente Kaprijke

Cultuurraad

De gemeente Kaprijke kiest er vanaf deze legislatuur voor om één adviesorgaan te installeren voor alle culturele materies. Wie zich kandidaat stelt als lid van de cultuurraad stelt zich ook meteen kandidaat als lid van de beheerraad van de bib, en vice versa. Van zodra ons nieuwe ontmoetingscentrum er staat en wordt erkend als gemeenschapscentrum, is het de bedoeling dat je ook van die beheerraad lid wordt.

Dat doen we niet zomaar. Kaprijke wenst een integraal cultuurbeleid te voeren, met focus op toegankelijkheid en op kwaliteit door dynamiek en vernieuwing. Daarvoor is het nodig dat alle leden van de raad bereid zijn om mee te denken over het totaalbeeld van cultuur in onze gemeente.

De vergaderingen van adviesorgaan en beheerraad vallen samen. Zijn er domeinen of projecten waar meer tijd voor uitgetrokken dient te worden, dan kan dat in werkgroepen. En niet elk lid hoeft in elke werkgroep te zetelen. Omgekeerd kun je ook actief zijn in een werkgroep zonder lid te zijn van de cultuurraad. Momenteel zijn er in de cultuurraad werkgroepen voor bibliotheek, erfgoed en cultuur zelf.

Je kunt je kandidatuur indienen voor lidmaatschap van de cultuurraad:

 • namens een culturele organisatie met werking in de gemeente
 • als deskundige, woonachtig in de gemeente
 • als gebruiker van de openbare bibliotheek
 • namens een ideologische strekking met werking in de gemeente

Wil je toetreden tot een werkgroep of tot de cultuurraad? Neem dan contact op via cultuur@kaprijke.be

(Nog) niet toetreden maar wel nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken: de samenkomsten van de algemene vergadering zijn openbaar. Alle inwoners van de gemeente hebben spreekrecht op de samenkomsten van de algemene vergadering, het stemrecht blijft voorbehouden aan de stemgerechtigde leden. De samenkomsten gaan steeds door in het Administratief Centrum in Kaprijke om 19.30 uur, doorgaans op dinsdag.

Vergaderdata 2018:

 • 20 februari
 • 24 april
 • 4 september
 • 27 november

Vergaderdata 2019:

 • 12 maart
 • 7 mei
 • 10 september

Samenstelling