Gemeente Gemeente Kaprijke

COVID-toeslag voor kwetsbare gezinnen via het groeipakket

Gepubliceerd op 17 september 2020
Tussen 15 juni en 31 oktober 2020 kunnen kwetsbare gezinnen beroep doen op de COVID-toeslag binnen het groeipakket.

Deze toeslag in bedoeld voor gezinnen met kinderen die al reeds een groeipakket ontvangen. Heb je door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% in vergelijking met de maand januari of februari 2020 en ligt het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro (bruto belastbaar inkomen)? Dan kun je een aanvraag doen voor de COVID-toeslag.

Door middel van deze toeslag, wil de Vlaamse overheid kwetsbare gezinnen en kinderen financieel een duw in de rug geven. De aanvraag voor de toeslag doe je bij de uitbetaler van je groeipakket. Kijk op www.groeipakket.be/nl/COVID19 voor meer informatie over de voorwaarden.