Gemeente Gemeente Kaprijke

Corona: updates 10 en 12 maart

Gepubliceerd op 12 maart 2020
Vanaf dinsdag 10 maart golden nieuwe richtlijnen voor de bevolking. Donderdag 12 maart werd versterkte fase 2 bis afgekondigd. Je leest er alles over hieronder.

UPDATE DONDERDAG 12 MAART: VERSTERKTE FASE 2 BIS

Rusthuizen/woonzorgcentra

Aandacht: deze maatregelen wijzigen permanent. Je vindt updates via:
- https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-covid-19 
- https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

In Vlaanderen blijven de rusthuizen/woonzorgcentra vanaf vandaag dicht voor bezoekers, en dat zeker tot het einde van de paasvakantie. Rusthuisbewoners zijn immers een risicogroep voor het nieuwe coronavirus. In WZC De Boomgaard zijn er op heden nog geen bewoners of medewerkers met (vermoeden van) het virus.

Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel toegelaten voor medewerkers die instaan voor essentiële zorgtaken. De twee toegestane ingangen (één voor bezoekers en één voor leveranciers) van het woonzorgcentrum zijn permanent gesloten. Wie binnen wil, moet aanbellen. De directie en Coördinerend en Raadgevend Arts kunnen uitzonderingen toestaan op het algemene bezoekersverbod (bv. in palliatieve situaties). Alle medewerkers zullen tweemaal per dag hun lichaamstemperatuur opmeten en bij een lichaamstemperatuur hoger dan 37, 5° C onmiddellijk het woonzorgcentrum verlaten.

Evenementen

Alle indoor evenementen met meer dan 1.000 personen worden verboden tot en met 31 maart. Organisatoren van indoor evenementen met minder dan 1.000 deelnemers en organisatoren van outdoor evenementen worden gevraagd om in de mate van het mogelijke het 'social distancing'-beleid om te zetten in concrete maatregelen en ook de risicogroepen actief af te raden om aan de evenementen deel te nemen.

Risicogroepen zijn o.a. personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een vezwakt immuunsysteem.

Bovendien dienen volgende zeven vuistregels in acht genomen:
1. aantal personen dat samenkomt,
2. intensiteit tussen de mensen die samenkomen,
3, duur van het contact,
4. beslotenheid van de ruimte waar de mensen samenkomen,
5. mate van aanwezigheid van verschillende leeftijden,
6. haalbaarheid van de maatregelen,
7. noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.

Persoonlijke hygiëne

De richtlijnen voor persoonlijke hygiëne blijven van kracht: regelmatig je handen wassen, elke keer een nieuwe papieren zakdoek gebruiken en weggooien in een afsluitbare vuilnisbak, in de binnenkant van je elleboog hoesten of niezen als je geen zakdoek bij de hand hebt, indien mogelijk geregeld je (werk-)ruimte verluchten, thuisblijven als je ziek bent (met gebruikelijke ziekteregeling).


UPDATE DINSDAG 10 MAART

Er gelden vanaf vandaag nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil op die manier kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn:

  1. Vermijd situaties waar veel mensen samenkomen.
  2. Verminder contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen hét moment om op deze manier de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De richtlijnen gelden voor minstens 1 maand, met herziening op 31 maart. 

---

Update scholen: HIER

---

Update voor woonzorgcentrum De Boomgaard:

Om de bewoners optimaal te beschermen worden enkele maatregelen genomen:

  • Het dorpsrestaurant en de cafetaria sluiten vanaf 12 maart. Wie maaltijden wil kan rekenen op Aan Z voor maaltijden aan huis.
  • Alle bezoekers moeten zich registreren in een register. Bezoekers worden gevraagd om de nodige voorzorgmaatregelen te nemen.
  • Bezoekers jonger dan 16 jaar zijn niet meer toegelaten.

Het is momenteel nog niet duidelijk hoe lang deze regeling van kracht zal zijn. Meer info en contact: https://www.kaprijke.be/woonzorgcentrum en https://www.zorg-saam.be/sint-vincentius

---

Onderwijs Vlaanderen verzamelde HIER de info voor ouders.

Komt er toch een besmetting in de school voor? Dan lees je HIER meer info.

---

Naar aanleiding van de aanwezigheid van verschillende door het coronavirus besmette personen binnen België, werd beslist dat risicobeheersplan van de FOD Volksgezondheid naar fase 2 (op een schaal van 3) werd opgeschaald.

Fase 2 heeft tot doel de verspreiding van het virus in te perken. Geïnfecteerde patiënten worden geïsoleerd en verzorgd in een speciaal beveiligde sectie/of thuis, in overleg met de huisarts en de gezondheidsinspecteur. Alle personen met wie zij nauw contact hebben gehad (familie, collega’s, andere reizigers) worden in kaart gebracht, gecontacteerd en onder toezicht geplaatst. Indien mogelijk worden ze getest of in thuisisolatie geplaatst totdat men zeker is dat ze niet geïnfecteerd zijn. De FOD Volksgezondheid coördineert de Belgische aanpak en communiceert over de situatie van het coronavirus in ons land.

Het NCCN blijft fungeren als aanspreekpunt voor zijn partners tegenover de FOD Volksgezondheid. Als u vragen hebt over dit dossier, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de Permanentie van het Crisiscentrum (crisiscentrum@ibz.fgov.be). Zij zal de vragen doorsturen naar de FOD Volksgezondheid. Deze laatste zal uw vragen rechtstreeks beantwoorden. Om een goede opvolging te verzekeren, nodigen wij u uit om ons te informeren over het ontvangen antwoord.

Website voor gezondheidswerkers: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

Bent u ziek en bent u naar een land of regio geweest waar coronapatiënten zijn gemeld of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is en in een land of regio is geweest waar coronapatiënten zijn gemeld, bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen om afstand te houden van andere mensen. Bedek mond en neus met een wegwerpzakdoekje bij niezen of hoesten. Gooi de zakdoekjes weg in een vuilnisbak met een deksel en was de handen.