Gemeente Gemeente Kaprijke

Contactopsporing door sociale dienst OCMW

Gepubliceerd op 07 augustus 2020
Gezien op Vlaams niveau contactopsporing in het kader van Covid-19 nog niet op punt staat, heeft het lokaal bestuur van Kaprijke beslist om dit te laten opvolgen door de sociale dienst van het OCMW Kaprijke.

De werking en richtlijnen zijn opgesteld in samenwerking met ELZ Oost-Meetjesland en ELZ West-Meetjesland.

Het doel van contactopsporing is om zo snel als mogelijk nieuwe besmettingen aan te pakken en tegen te gaan. Huisartsen worden gevraagd om de gegevens van de positief geteste patiënt (enkel mits expliciete goedkeuring van de patiënt) door te geven aan de sociale dienst zodat deze laatste de patiënt kan contacteren. De patiënt krijgt ook de keuze om dit zelf doorgeven. Dit kan via contacttracing@kaprijke.be.

Er wordt geïnformeerd naar de contacten van de patiënt van de afgelopen 7 dagen. De gegevens worden 14 dagen bijgehouden, na deze periode worden ze vernietigd. De patiënt wordt op het moment van contactopname door de sociale dienst bevraagd of hij/zij aan dit gesprek wenst deel te nemen. Anonimiteit wordt gegarandeerd.

De werking is opgestart vanaf 3 augustus 2020.