Gemeente Gemeente Kaprijke

Captatieverbod waterlopen Oost-Vlaanderen

Gepubliceerd op 10 juni 2020
Door de aanhoudende droogte heeft de waarnemend gouverneur Didier Detollenaere via politiebesluit het captatieverbod uitgevaardigd dat o.a. betrekking heeft op de waterlopen op ons grondgebied.

Omdat het droge weer een bedreiging vormt voor een aantal waterlopen en hun ecosystemen, is het verboden om water te capteren uit o.a.:

  • het stroomgebied van de Slependammewatergang (met uitzondering van het westelijke pand van het Leopoldskanaal)
  • de Isabellawatering (met inbegrip van het oostelijke pand van het Leopoldskanaal)
  • het afwaarts en opwaarts deel van de Zwartesluisbeek

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Ook het capteren voor de productie van drinkwater door de daarvoor voorziene instanties is toegelaten. Ook is het nog toegelaten om te capteren uit het westelijke pand van het Leopoldskanaal.

Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en/of een geldboete van 26 tot 200 euro.