Gemeente Gemeente Kaprijke

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Gepubliceerd op 24 juli 2019
In de nasleep van de droogte van 2018 nam de provincie in de zomer van 2019 enkele maatregelen. Ook nu, in de herfst worden opnieuw enkele maatregelen ingevoerd.

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen, waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

In juli 2019 werd daarop een besluit afgevaardigd.

Omdat de situatie in bepaalde regio's nog steeds niet optimaal is, werd in oktober 2019 opnieuw een besluit genomen m.b.t. deze materie.

U kan de besluiten hieronder bij de bijlages nalezen. Lees zeker ook de bijorende infobrochure (FAQ).

Meer info op de website van de gouverneur van Oost-Vlaanderen