Gemeente Gemeente Kaprijke

Burgerpanel gemeentefusie

Gepubliceerd op 06 december 2022
Kaprijke gaat een burgerpanel oprichten om de burger te laten meepraten over een mogelijke gemeentefusie. Op die manier krijgen de burgers van de gemeente Kaprijke inspraak over het fusievraagstuk.

De Vlaamse overheid wil kleinere gemeenten motiveren om te fusioneren opdat ze zo beter de lasten kunnen spreiden en mogelijk efficiënter kunnen werken. Lokale besturen die tegen 31 december 2023 beslissen om te fusioneren kunnen daarnaast ook rekenen op een schuldvermindering doordat de Vlaamse overheid een deel van de schuld op zich zal nemen.

Het burgerpanel heeft als doel om een niet-bindend advies te formuleren aan de gemeenteraad over een eventuele gemeentefusie. De volledige organisatie van het burgerpanel wordt nog uitgewerkt maar voor de oprichting zal mogelijks beroep worden gedaan op een extern adviesbureau.

Aan de aangrenzende gemeenten Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem en Sint-Laureins wordt de vraag gesteld om mee in het project te stappen, zij krijgen hiervoor 45 kalenderdagen de tijd om te reageren.

Het burgerpanel zal openbaar samenkomen zodat iedereen de kans krijgt om de voortgang van het fusieproject mee te volgen. Los van het burgerpanel worden er ook nog drie infovergaderingen georganiseerd in elk van de deelgemeenten om de bevolking te informeren.