Gemeente Gemeente Kaprijke

Burgerbudget

Wat

De gemeente voorziet in de meerjarenplanning 2020 - 2025 jaarlijks 5000 euro burgerbudget. De bedoeling is dat jaarlijks minstens twee initiatieven van, voor en door de burger met deze gelden worden gesubsidieerd.

Voorwaarden

Het gaat om projecten van, voor en door Kaprijkse burgers, maar verder zijn bewust weinig krijtlijnen uitgestippeld met de bedoeling de creativiteit te stimuleren.

Hoe aanvragen

Inwoners, buurtcomités, ondernemers,... kunnen ideeën indienen via het online formulier waarna ze besproken worden op de zitting van het college van burgemeester en schepenen.