Gemeente Gemeente Kaprijke

Zin om je kandidaat te stellen als bijzitter?

Gepubliceerd op 25 februari 2019
Op zondag 26 mei 2019 trekken we opnieuw naar de stembus voor de federale, regionale en Europese verkiezingen. Ook deze stemming is verplicht en geheim. Meer informatie over de gelijktijdige verkiezingen vind je nu alvast op www.verkiezingen.fgov.be.

Ook voor deze verkiezingen zijn er weer heel wat mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Zo zijn er in Kaprijke en Lembeke samen zeven stembureaus. In elk stembureau wordt de voorzitter bijgestaan door een aantal bijzitters.

De bijzitters kunnen de volgende taken uitvoeren: identiteitskaarten aannemen en  terugbezorgen, nakijken of de personen die zich aanmelden ook op de kiezerslijsten opgenomen zijn, oproepingskaarten afstempelen, magneetkaarten overhandigen, … Zij kunnen ook de functie van secretaris of adjunct-secretaris voor hun rekening nemen.

Sommigen doen dat met plezier, voor anderen is het een hele inspanning. Na elke verkiezingsperiode vernemen we echter dat er mensen zijn die dat graag eens zouden meemaken, maar nooit opgeroepen worden. Goed nieuws voor hen, want elke stemplichtige kan zich kandidaat stellen als bijzitter.

De bijzitters zijn op de verkiezingsdag tussen 7.00 en 16.00 uur aanwezig. Elke bijzitter krijgt een kleine vergoeding en krijgt de dag zelf de nodige spijs en drank.

Interesse?

Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de dienst burgerzaken (tel. 09 323 90 17) zodat zij je kandidatuur kunnen registreren. Verdere info volgt dan later nog. Alvast bedankt voor je gezonde nieuwsgierigheid en jouw bijdrage aan de verkiezingen als burger van onze gemeente!