Gemeente Gemeente Kaprijke

Beste Meetjeslanders, het is vijf na twaalf!

Gepubliceerd op 06 november 2020
Door de verontrustende stijging van coronapatiënten hebben gemeentebesturen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleegkundigen, huisartsen, huisartsenwachtpost, scholen, CLB’s een open brief geschreven om iedereen op te roepen DE REGELS STRIKT OP TE VOLGEN!

Meetjeslanders, het is vijf na twaalf!

Beste Meetjeslander,


Het is VIJF NA TWAALF! Het coronavirus verspreidt zich razendsnel en zit veel dichter op onze huid dan in de eerste golf. Ongetwijfeld kent u nu ook al iemand die het heeft of gehad heeft? Deze pandemie kan alleen maar gestopt worden WANNEER U ZICH AAN DE REGELS HOUDT!

De ziekenhuizen lopen vol, de bedden op Intensieve Zorg zijn volzet, ook in het Meetjesland! Onze zorginstellingen, huisartsen en andere zorgverstrekkers staan ook nu weer paraat om zieke medeburgers te helpen. Maar HET WATER STAAT ONS AAN DE LIPPEN!

Bovendien willen we de patiënten met andere dan corona-aandoeningen verder blijven helpen bij medische problemen die geen uitstel verdragen. De huisartsen blijven aan de slag, de consultaties in het ziekenhuis blijven open. Onze zorginstellingen, huisartsen en andere zorgverstrekkers waken erover dat dit OP EEN CORONAVEILIGE MANIER gebeurt.

Maar de nood is zeer hoog, zorgverstrekkers die zich volledig gegeven hebben tijdens de eerste golf in het voorjaar staan nu opnieuw paraat, amper
gerecupereerd en met risico voor eigen gezondheid. De vraag alleen is: HOELANG HOUDEN WE DIT VOL?

We kunnen dit niet alleen en hebben uw hulp nodig om het tij te doen keren. En het is dringend, er is geen uitstel meer mogelijk, HET MOET NÚ GEBEUREN! Daarom vragen, smeken we u om uw totale en onvoorwaardelijke medewerking. We moeten nu even enkele weken
doorbijten om straks weer een normaler leven te hebben.

HET IS VAN LEVENSBELANG DAT WE NU SAMEN EEN DAM OPWERPEN TEGEN HET VIRUS.

Houd u zich daarom aan de bekende regels: afstand houden, mondmasker dragen, handen wassen of ontsmetten, maar vooral uw contacten beperken. De gemeentebesturen zullen erover waken dat deze regels nauwgezet worden nageleefd, overtreders worden beboet en doen dus niet alleen een aanslag op uw en onze gezondheid maar ook op hun eigen portemonnee.

OOK WANNEER U ZICH ZIEK VOELT, ZIJN ER VASTE REGELS:

Blijf thuis, neem contact op met uw huisarts of de huisartsenwachtpost (1733) en volg de richtlijnen om eventueel getest te worden. Als dit niet gebeurt bij uw huisarts, kan u een afspraak maken bij de Huisartsenwachtpost Meetjesland (www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be). Testen worden op weekdagen afgenomen van 19 tot 23 uur, in het weekend van 7 tot 23 uur. Enkel op afspraak!

Wij vragen u met aandrang om de regels te respecteren, niet alleen in uw eigen belang, maar ook in dat van uw geliefden, uw vrienden, uw kennissen en onze zorgverstrekkers. Het ziekenhuis, de huisartsen, de woonzorgcentra en alle andere zorgverleners proberen met man en macht dit virus klein te krijgen, maar als ze er alleen voorstaan, is het een verloren strijd.

Zorg goed voor jezelf!
COVID-19-team Meetjesland

Bekijk het youtube-kanaal van het AZ Alma voor getuigenissen uit de zorg.

Je kan ook de QR-code scannen voor getuigenissen.