Gemeente Gemeente Kaprijke

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Het gemeentebestuur wil vermijden dat woningen en gebouwen op het grondgebied langdurig leeg staan. Daarom stelt de gemeenteraad een belastingreglement vast op leegstand van woningen en gebouwen.

Hoe aanvragen

De gemeente vestigt voor de aanslagjaren 2018 en 2019 een jaarlijkse belasting op woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister.

Kostprijs

Deze belasting bedraagt 1 100 euro voor een woning of gebouw en 165 euro voor een kamer.

Als een woning, gebouw of kamer meerdere jaren in het register is opgenomen, dan vermeerdert de gemeente de te betalen belasting van het voorgaande heffingsjaar met 50% per bijkomend heffingsjaar.