Gemeente Gemeente Kaprijke

Belangrijke wijziging in de werking van het zorgmeldpunt Meetjesland – triagecentrum Eeklo

Gepubliceerd op 18 september 2020
Omwille van de stijging in het aantal coronagevallen wordt de werking van het zorgmeldpunt Meetjesland – triagecentrum Eeklo aangepast. Vanaf 22 september werken ze ENKEL nog op afspraak.

Op die manier kunnen de wachttijden tot een minimum beperkt worden en wordt de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers & medewerkers gegarandeerd.

Wat is er nieuw?

Vanaf heden moeten ALLE patiënten zonder klachten - die wensen getest te worden op COVID-19 - een afspraak maken via de website http://www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be, zowel tijdens de week als in het weekend. Dit zijn bijvoorbeeld reizigers die terugkeren uit een oranje/rode zone, vertrekkende reizigers naar een gebied dat een negatieve COVID-19 vereist, contact met een bevestigd COVID-19 geval, op vraag van de werkgever, etc. De verpleegkundigen staan zelfstandig in voor het afnemen van de testen en het verwerken van de stalen samen met onze onthaalmedewerkers. Vrije aanmelding met de vraag tot een COVID-19 test zonder klachten is dus niet meer mogelijk. Geen afspraak = geen test.

Praktisch

Men kan een afspraak maken via onze afsprakenmodule op de website http://www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be. Een afspraak plannen kan maximaal 48 uur vooruit waarbij een voorafgaand advies van de huisarts in principe niet noodzakelijk is. Het kan echter wel nuttig zijn de eigen, vaste huisarts te contacteren zodat de huisarts op de hoogte is. Dit kan belangrijk zijn in het opvolgen van resultaten en evt. quarantaine. Voor een quarantaine- of andere afwezigheidsattest is het aangewezen de eigen huisarts te contacteren. Deze wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de test.

Wat als ik als patiënt wel klachten vertoon?

Patiënten met klachten nemen in eerste instantie contact op met de eigen, vaste huisarts. Bij afwezigheid van de eigen huisarts kan de huisarts van wacht gecontacteerd worden via het nummer 1733. De arts zal na telefonische en/of fysieke consultatie beslissen of de patiënt dient getest te worden binnen de eigen praktijk of doorverwezen dient te worden naar het zorgmeldpunt Meetjesland.

Waar is het zorgmeldpunt Meetjesland – triagecentrum Eeklo gelegen?

Deze is te vinden ter hoogte van de gemeenschappelijke ingang huisartsenwachtpost – spoedgevallendienst AZ Alma, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo. Er werd een vernieuwde infrastructuur opgetrokken om de patiënten veilig en comfortabel te ontvangen en behandelen tijdens de aankomende herfst- en winterperiode.

Aanmelden dient steeds te gebeuren met de bevestigingse-mail (digitaal/geprint) die men ontvangt na het inplannen van de afspraak. Belangrijk is dat patiënten met andere klachten dan COVID-19 het normale traject van de zorg kunnen blijven volgen. De huisartsenwachtpost Meetjesland blijft tijdens de openingsuren (niet – dringende medische zorg) samen met de spoedgevallendienst (dringende medische zorg) vrij toegankelijk voor patiënten.