Gemeente Gemeente Kaprijke

Bekendmaking begrotingswijziging nr. 1 2022 Hulpverleningszone Meetjesland

Gepubliceerd op 21 juni 2022
Op 18 mei 2022 kwam de zoneraad van de Hulpverleningszone Meetjesland samen om de begrotingswijziging nr 1 2022 te bespreken.

In bijlage kan je de documenten betreffende de begrotingswijziging nr. 1 van 2022 van Hulpverleningszone Meetjesland terugvinden.

Volgens artikel 90 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid zal dit document van 21 juni tot en met 4 juli ter inzage liggen bij de financiële dienst in het Administratief centrum, Veld 1 in Kaprijke. Enkel na afspraak op tel. 09 323 90 13.