Gemeente Gemeente Kaprijke

Beheersplan dorpskern Kaprijke vastgesteld

Gepubliceerd op 11 mei 2017
In 2015 werd een opdracht uitgeschreven voor de opmaak van een beheersplan onroerend erfgoed voor het dorpsgezicht van Kaprijke. De gemeenteraad heeft op 27 april 2017 dit beheersplan definitief vastgesteld.

Het beheersplan onroerend erfgoed is een document waarin:

  • de erfgoedwaarden van een gebied, gebouw of een landschap beschreven worden;
  • er een visie gevormd wordt op het gebruik en onderhoud van het erfgoedelement.

Op basis van dit document zal niet alleen het gemeentebestuur voor enkele van haar geplande werken beroep kunnen doen op financiële ondersteuning, maar zullen ook heel wat eigenaars van gebouwen, die zijn opgenomen in het beheersplan, van financiële steun kunnen genieten voor de instandhouding van de erfgoedwaarden van hun gebouw.

Het beheersplan werd ondertussen voor goedkeuring verzonden naar het Agentschap Onroerend Erfgoed.