Gemeente Gemeente Kaprijke

Beeldende dorpskunstenaar gezocht

Gepubliceerd op 13 oktober 2021
Na vijf jaar en twee dorpsdichteressen gaan we op zoek naar een beeldende dorpskunstenaar. Zo willen we ook inwoners met andere talenten voor het voetlicht brengen. Hij of zij mag van 2022 tot 2023 onze gemeente opfleuren met zijn of haar werk, net zoals de dorpsdichter dat deed met poëzie.

Wat we verstaan onder beeldende kunsten? Dat is heel ruim. Traditioneel was het voornamelijk beeldhouw-, schilder-, textiel-, prent- en tekenkunst. Sinds de vorige eeuw zijn daar echter ontelbare kunstvormen bijgekomen: bodyart maar ook collage-, glas-, licht- of digitale kunst. Zolang het visuele voorop staat, is de enige grens eigenlijk jouw fantasie.

Kandidaten voor de titel van dorpskunstenaar (of collectief) moeten een (korte) engagementsbeschrijving alsook drie werken indienen: één over een Kaprijks persoon naar keuze, één over een Kaprijkse plek naar keuze en één over een Kaprijks evenement naar keuze.

We verwachten voor de werken maquettes of schetsen of extracten van werken, afhankelijk van het type beeldende kunsten. Een idee volstaat niet als kandidatuur; ideeën moeten voldoende verwerkelijkt zijn om de jury toe te laten de oordelen over de kunde van de kandidaat in de betreffende discipline.

Iedereen die in Kaprijke woonachtig is en minstens 16 jaar is of wordt in het jaar van de kandidatuurstelling kan zich kandidaat stellen als dorpskunstenaar of collectief. Ook inwoners van buiten de gemeente kunnen hun kandidatuur stellen. Zij moeten wel een duidelijk aantoonbare band met de gemeente hebben.

De inzendingen moeten ons ten laatste op 1 november 2021 bereiken. Veel succes!

Je vindt het volledige reglement hier.

Meer info en vragen via de dienst cultuur.