Gemeente Gemeente Kaprijke

IVM haalt asbest op aan huis op afroep

Gepubliceerd op 09 februari 2020

IVM organiseert asbestophaling van februari 2020 tot eind maart 2023. Zakken zijn verkrijgbaar in het recyclagepark of bij de technische dienst (Veld 1).

Vanaf februari kunnen particulieren op afspraak asbest laten ophalen aan huis. Het schepencollege keurde een reglement goed om de speciale afvalzakken en beschermingsmateriaal te koop aan te bieden.

Wees voorzichtig met asbest

Asbestinzameling aan huis op afroep

Vanaf 1 februari 2020 organiseert IVM en de gemeente een inzameling van hechtgebonden asbest aan huis via afroep. Dit kan voor de afbraak van daken (met asbestplaten of -leien) tot maximaal 100 m². Voor de inzameling van de platen of asbestleien moeten bigbags aangekocht worden. Er zijn 3 formaten en per zak betaal je 30 euro.

 • Een asbestplatenzak met een klein volume (+/- 220 cm lang x 110 cm x 30 cm): 30 euro
 • Een asbestplatenzak met een groot volume (+/- 320 cm lang x 123 cm x 30 cm): 30 euro
 • Een bigbag (1 kubieke meter) voor asbestleien: 30 euro

Opgelet! Voor dit project komen enkel daken in aanmerking tot 100 m². Daarom kan men per adres maximaal 2 bigbags aankopen. Voor de veilige verwijdering van asbestdaken groter dan 100 m² werk je best samen met een erkende asbestinzamelaar.

De bigbags zijn te koop op het recyclagepark (Sint-Jansstraat 14) tijdens de openingsuren.
Meld vooraf bij de parkwachter of je één of twee bigbags wenst. Hij zal dit ingeven, zodat je de betaling kan doen aan de betaalzuil bij de uitgang van het park.

De  bigbags kunnen ook gekocht worden bij de technische dienst in het administratief centrum (Veld 1). Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden. Dat kan via technische.dienst@kaprijke.be of tel. 09 323 90 16.

Nadat de bigbag gevuld is, wordt de ophaling geregeld na het maken van een afspraak. Een ophaling kan worden aangevraagd via www.ivmmilieubeheer.be.

Voor bijkomende info kan je terecht bij IVM op het nummer 09 218 90 17 of per mail asbest@ivmmilieubeheer.be

Aanleveren asbest op het recyclagepark

Verder kunnen inwoners met hechtgebonden asbestmateriaal ook nog steeds terecht op het recyclagepark. Het is raadzaam om dit enkel te doen bij kleine hoeveelheden (vb. dak van tuinhuis). Om het transport en de inzameling veilig te laten verlopen wordt gevraagd om asbestmateriaal ook op het recyclagepark aan te brengen in een gesloten zak. Er zijn grote platenzakken en kleine zakjes (60 liter) ter beschikking op het recyclagepark. . Deze zakken kun je gratis bekomen op het recyclagepark maar ook bij de dienst burgerzaken of de milieudienst (Veld 1) tijdens de openingsuren. Het tarief voor het aanleveren van asbest op het recyclagepark bedraagt nog steeds 50 euro/m³.

Maar opgelet: het opzettelijk breken van asbestmateriaal is verboden. Bij afbraakwerken dien je de platen zoveel mogelijk intact te houden en moet je vermijden dat deze worden gebroken! Ook op het recyclagepark mag je geen asbestplatenzakken in de container gooien, maar moet je deze voorzichtig neerleggen ! Kijk verder bij “Hoe asbest verwijderen” om uzelf en de omwonenden te beschermen.

Samen met de zak of bigbag ontvang je een veiligheidskit met een wegwerp-overall, een stofmasker en een flyer met meer info in verband met het veilig verwijderen van asbestmaterialen. Op die manier kun je jezelf beschermen en bescherm je ook de omgeving.

Ophalen van asbest via een geregistreerd asbestinzamelaar

Heb je zeer veel asbest te verwijderen, bijvoorbeeld een dak van meer dan 100 m²,  dan stel je best een erkende asbestverwijderaar aan die het asbest komt verwijderen en ophalen. Een lijst met erkende firma’s vind je op https://www.ovam.be/waarheen-met-asbestafval

Ook asbest dat verweerd is moet je laten inzamelen door een geregistreerd asbestinzamelaar.

Hoe asbest verwijderen?

Alleen hechtgebonden asbest, dat nog in goede staat is en eenvoudig kan losgemaakt worden,mag door particulieren zelf verwijderd worden als rekening wordt gehouden met volgende veiligheidsmaatregelen. Deze zijn bij wet vastgelegd en dienen dus nageleefd te worden. Wie in overtreding is met deze maatregelen kan geverbaliseerd worden!

 1. Bevochtig de asbestonderdelen intens, zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet wegwaaien. Opgelet: het gebruik van een hogedrukreiniger is verboden!
  2. Verwijder handmatig de elementen één voor één (losschroeven, losmaken). Probeer deze niet te breken.
  3. Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer). Gebruik zeker geenmechanische werktuigen met grote draaisnelheid (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven...) en evenmin hogedrukreinigers.
  4. Gooi asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.
  5. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en een wegwerpoverall. Doe ze buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.
  6. Zorg als je binnenshuis werkt voor goede verluchting en maak achteraf alles schoon met water. Niet met een stofzuiger, want die blaast fijne asbestvezels de lucht in!
  7. Meng het materiaal nooit met ander bouw- en sloopafval!
  8. Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact en liefst buitenshuis.
  9. Hechtgebonden asbestcement (bv. golfplaten, dak- en gevelleien, afvoerbuizen, schouwpijpen…) in relatief goede staat, mag je zelf afvoeren naar het recyclagepark. Verpak ze in een daarvoor geschikte zak. Deze zakken zijn te verkrijgen op het recyclagepark en in het gemeentehuis (dienst burgerzaken en milieudienst)
  10. Vervoer hechtgebonden asbestcement enkel in geschikte gesloten zakken. Eens op het park of sorteercentrum leg je het voorzichtig in de container, volgens de richtlijnen van de parkwachter.

Algemene info over asbest vind je op www.asbestinfo.be