Gemeente Gemeente Kaprijke

Algemeen onttrekkingsverbod door aanhoudende droogte

Gepubliceerd op 18 juli 2022
Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, een tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het hele grondgebied van Oost-Vlaanderen.

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf zaterdag 16 juli 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is. Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. De situatie wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Uitzonderingen

Er gelden wel enkele uitzonderingen op dit onttrekkingsverbod:

  • voor weidepompen
  • voor hulpdiensten in geval van nood
  • voor het vullen van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen

Opgelet: dit onttrekkingsverbod is niet van toepassing op de bevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Onttrekkers dienen zich hiervoor te houden aan de richtlijnen van de Vlaamse Waterweg.

Dit bericht, het besluit en een kaart kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de Gouverneur.