Gemeente Gemeente Kaprijke

Algemeen en permanent rook- en vuurverbod in Vlaamse bos- en natuurgebieden

Gepubliceerd op 08 augustus 2022
Vanaf vandaag geldt een algemeen en permanent rook- en vuurverbod in Vlaamse bos- en natuurgebieden.

Er was al sprake van een verbod om daar te roken of vuur te maken omwille van risicocode geel, maar vanaf vandaag wordt dat verbod permanent veralgemeend. 

Het is dus niet meer toegestaan om te roken en/of open vuur te maken in Vlaamse bos- en natuurgebieden, ongeacht de risicocode of situatie. Door de vermindering van regenval en aanhoudende droogteperioden lopen onze bossen en natuurgebieden veel meer risico op bosbranden.

Ook het achterlaten van afval verhoogd dit risico aanzienlijk. Een stuk glas bundelt de zonnestralen en werkt zo als een aansteker op droge stukken. Neem daarom ALTIJD je afval mee of gooi het in de daarvoor bestemde afvalbakken.