Gemeente Gemeente Kaprijke

Agenda raden 29 september 2022

Gepubliceerd op 29 september 2022
We starten het academiejaar met een goedgevulde agenda. Dit keer komen de raden weer bijeen op donderdag 29 september 2022.

De raden vinden terug plaats in het administratief centrum in Kaprijke. We starten om 19.30 uur met eerst de gemeenteraad, gevolgd door de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) en als afsluiter de raad van bestuur AGB (geheime zitting). De de raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad zijn open voor het publiek. Dus wens je erbij te zijn, kom dan zeker langs!

Agenda

Hieronder vind je de agenda's van de raden:

Agenda gemeenteraad

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

Agenda raad van bestuur

Vragenhalfuurtje

Elke inwoner heeft spreekrecht in de gemeenteraad. Men kan vragen stellen of de eigen mening kenbaar maken aan de raadsleden bij aanvang van de zitting. Vragen met betrekking tot de agendapunten kunnen dus op de dag zelf kenbaar gemaakt worden (beperkt tot maximaal twee punten). 

Wie een vraag wenst te stellen over iets wat niet op de agenda staat, dient hiervoor ook een aanvraag in via info@kaprijke.be, en dit 14 kalenderdagen vóór de zitting van de raden.

Verslagen vorige raden

Op deze overzichtspagina kun je de beeld/audioverslagen van de vorige raadszittingen terug bekijken/beluisteren.

OPGELET: de streaming is niet te bekijken in de internetbrowser Explorer omwille van dat Microsoft hiervoor geen ondersteuning meer biedt. Deze browser zal tegen eind 2021 niet meer ondersteund worden. De livestream is wel te volgen in de gebruikelijke browsers zoals Chrome, Edge en Firefox.