Gemeente Gemeente Kaprijke

Agenda raden 24 september 2020

Gepubliceerd op 16 september 2020
De raad van bestuur, de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad zullen ditmaal corona-proof plaatsvinden in het SOCK op donderdag 24 september 2020.

Vragenhalfuurtje

Bij de start van de zittingen hebben burgers zoals steeds de mogelijkheid om vragen te stellen aan de raadsleden. Vragen met betrekking tot agendapunten van de raden kunnen op de dag van de zitting zelf gesteld worden.

Wie een vraag wenst te stellen over iets wat niet op de agenda staat, dient hiervoor een aanvraag in via info@kaprijke.be, en dit 14 kalenderdagen vóór de zitting van de raden. Meer informatie over het vragenhalfuurtje op www.kaprijke.be/vragenhalfuurtje19.

De raden

Om 19.30 uur gaan alle raden van start in het SOCK (Molenstraat 28 te Kaprijke). 

We starten met de raad van bestuur van het AGB (besloten zitting zonder publiek).

Agenda van de raad van bestuur AGB met toelichting van de punten.

Meteen daarna gaat de raad voor maatschappelijk welzijn van start.

Agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn met toelichting van de punten.

We eindigen met de gemeenteraad.

Agenda van de gemeenteraad met toelichting van de punten.