Gemeente Gemeente Kaprijke

Agenda raden 19 mei 2022

Gepubliceerd op 11 mei 2022
Op donderdag 19 mei 2022 zullen de raden samenkomen in het SOCK in Kaprijke.

De raden vinden plaats in het SOCK in Kaprijke. Wens je hierbij aanwezig te zijn, stuur dan een e-mail naar info@kaprijke.be of bel naar 09 323 90 10.

De raden starten om 19.30 uur met eerst de gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad).

Agenda

Hieronder vind je de agenda's van de raden:

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn

Vragenhalfuurtje

Elke inwoner heeft spreekrecht in de gemeenteraad. Men kan vragen stellen of de eigen mening kenbaar maken aan de raadsleden bij aanvang van de zitting. Vragen met betrekking tot de agendapunten kunnen dus op de dag zelf kenbaar gemaakt worden (beperkt tot maximaal twee punten). 

Wie een vraag wenst te stellen over iets wat niet op de agenda staat, dient hiervoor ook een aanvraag in via info@kaprijke.be, en dit 14 kalenderdagen vóór de zitting van de raden.

Verslagen vorige raden

Op deze overzichtspagina kun je de beeld/audioverslagen van de vorige raadszittingen terug bekijken/beluisteren.

OPGELET: de streaming is niet te bekijken in de internetbrowser Explorer omwille van dat Microsoft hiervoor geen ondersteuning meer biedt. Deze browser zal tegen eind 2021 niet meer in gebruik zijn. De livestream is wel te volgen in de gebruikelijke browsers zoals Chrome, Edge en Firefox.