Gemeente Gemeente Kaprijke

Adviesraad personen met een beperking

De adviesraad voor personen met een beperking kan alle aangelegenheden behandelen die verband houden met de belangen van personen met een beperking in onze gemeente.

De adviesraad kan knelpunten signaleren, voorstellen formuleren en adviezen verstrekken omtrent hulpverlening, vrijetijdsbesteding, cultuur, sociale inclusie, sensibilisering en toegankelijkheid voor personen met een beperking en chronisch zieken.

Samenstelling