Gemeente Gemeente Kaprijke

Adviesraad leefomgeving

De leden van deze adviesraad geven advies over de infrastructuurprojecten die in de pijpleiding zitten. Ook dossiers inzake milieu komen uitgebreid ter sprake.

Daarnaast krijgen alle zaken van mobiliteit en verkeersveiligheid eveneens een belangrijke plaats in het orgaan.

De adviesraad heeft tot slot een zeer uitgebreide bevoegdheid op vlak van openbaar domein.

Agenda’s en verslagen via website

Samenstelling