Gemeente Gemeente Kaprijke

Aanvullende belasting (opcentiemen) op de onroerende voorheffing

Kaprijke heft opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing worden geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Kostprijs

Ten behoeve van de gemeente worden 1 200 opcentiemen geheven boven op het bedrag bestemd voor het Vlaams Gewest (of 12 keer het bedrag ) .

Bijvoorbeeld: indien het bedrag bestemd voor het Vlaams Gewest 100 euro bedraagt zal u bovendien 12 x 100 euro = 1 200 euro moeten betalen bestemd voor de gemeente.